Regulament Cupio Beauty Vlogger 2018

Concursuri Din comunitate

REGULAMENT CONCURS
Cupio Beauty Vlogger

Domenii:

  • Manichiură
  • Makeup

1. Organizator:
Concursurile organizate pe pagina de BLOG https://blog.cupio.ro/ sunt concepute și administarate de către brandul CUPIO.
Concursurile se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursurilor:
Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de Blog CUPIO secțiunea Acasă

3. Perioada de desfăşurare a campaniei:
1 APRILIE 2018- 1 AUGUST 2018
Mecanismele de câştig sunt:
Prin vot, de către un juriu desemnat (care va fi anuntat în următoarea perioadă).
Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe pagina de Blog Cupio.

4. Înscrierea în concurs:
Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:
– Să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real, în funcţie de specificul concursului;
– Să fie fani ai paginii de Facebook si Instagram Cupio
– Să acceseze pagina concursului şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa;
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care deține un cont de Youtube, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. Premii:
Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. Ele constau în:
– excursie (pentru 2 persoane) în Paris, pentru fiecare câștigatoare (domeniu manichiură și domeniu makeup); Excursia este intr-un weekend ce va fi agreat ulterior (ca data) de catre organizator si castigatori;
– produse pentru un an de zile: în valoare de 200 lei/lunar, pentru fiecare câștigătoare (domeniu manichiură și domeniu makeup)
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook/Youtube, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament, fiind inregistrat sub Nr. 26337 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu/video participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil pe Blogul Cupio. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de BLOG. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
9.1. Etapele concursului

PRIMA ETAPA:
1. Fiecare participant trebuie să încarce un clip de maxim 5 minute în care să își arate talentul în materie de unghii și/sau machiaj, pe YouTube cu modul PUBLIC, în limba română.
2. Fiecare clip trebuie să aiba secvențe cu rezultatul final de minim 30 secunde, restul minutelor fiind destinat pasilor realizării lucrărilor.
3. În această primă etapă toți participanții trebuie să arate produsul CUPIO pe care au ales să îl transforme în vedetă, restul produselor folosite indiferent de proveniență lor NU trebuie aratate, excepție făcând pensulele cu ajutorul cărora lucrarile pot fi duse până la capăt.
4. În etapa de înscrierile pentru ca șansele de calificare in TOP20, să fie mai mari, fiecare participant poate să se înscrie cu două lucrări – însă obligatoriu este ca unul să fie pe categoria „MACHIAJ” iar al doilea clip pe categoria „UNGHII”.
5. Pentru categoria „MACHIAJ” lucrările pot fi tipul de machiaj beauty, editorial, fantasy – doar să se menționeze stilul ales. Selecția va fi realizată în funcție de calitatea look-urilor.
6.Perioada de înscriere este 01.04. 2018-25.05.2018.
7. Înscrierile se fac la adresa beauty.vlogging@cupio.ro, unde trebuie specificate următoarele date:
– Numele complet
– Adresa completă (pentru o eventuală livrare a produselor TOP 20)
– Număr de Telefon
– Link-ul de la clipul postat pe YOUTUBE
– Categoria pentru care participați.
8.Adresa trebuie să fie una din România, iar categoria să fie scrisă în mesajulul mailului.
9.După înscriere trebuie încarcate poze pe instagram și/sau facebook cu hashtagurile #CupioBeautyVlogging și #Cupio.

ETAPA A DOUA:
1. Afișarea rezultatelor TOP 20, ceea ce înseamnă TOP 10 MACHIAJ și TOP 10 UNGHII, aceste rezultate fiind alese de jurați.
Fiecare jurat are dreptul să își aleagă un preferat pentru fiecare categorie, pentru restul acordandu-se punctaj de la 1 la 12, iar primii cu cel mai mare punctaj se califică și ei mai departe.
2. Fiecare participant va primi un kit de produse cu care va realiza pentru categoria aleasă următoarele două clipuri.
3. Cele două videouri pentru această etapă sunt: primul un UNBOXING al produselor primite și al doilea este cel pentru calificarea în TOP 10.
4. De această dată se arată toate produsele CUPIO folosite, excepție făcând cele cu o proveniență diferită.
5. Clipul trebuie să fie de maxim 8 minute, fiind împărtit în felul următor:
– prima parte: să se arate rezultatul spectaculos al lucrărilor însoțit de o poveste,
– a doua parte: 10-20 sec. cadre cu produsele CUPIO folosite,
– a treia parte: realizarea lucrărilor, pas cu pas.
6. Clipul trebuie să fie în limba română.
7. La aceasta parte a concursului intervine o temă care trebuie în proporție de 100% respectată. Tema se anunță odată cu Top 20.
8. Perioada pentru această etapă este: 26.05 – 17.06.2018 (inclusiv).
9. După înscriere trebuie încărcate poze pe instagram și/sau facebook cu hashtagurile #CupioBeautyVlogging , #Cupio și #TOP20.
10. Ambele videouri se încarcă pe Youtube pe modul PUBLIC, însă linkul celui pentru participarea în etapa următoare trebuie să fie trimis la aceeași adresă de mail, cu următoarele specificații:
– în subiectul mailului să fie scris: TOP 20 și Categoria aleasă
– în mail: Numele complet, adresa (România), numărul de telefon, link-ul ambelor videouri.
11. Tema este anunțată pe data de 31.05.2018.

Juriul este format din:

Dragoș Pîrjol, Makeup Artist Cupio

Special Koko, Makeup Artist & Vlogger

Hayky (Mădălina Costin), Vlogger

Andreea Pruneanu, Trainer Cupio

Bianca Drăgușanu, Ambasador Cupio

ETAPA A TREIA:
1. Afișarea rezultatelor TOP 10, ceea ce înseamnă TOP 5 MACHIAJ și TOP 5 UNGHII, aceste rezultate fiind alese de jurați.
– Jurații aleg TOP 10 acordând punctaje de la 1 la 10, primii 5 din fiecare categorie cu cel mai mare punctaj se califică mai departe în concurs.
2. Fiecare participant va primii un kit de produse cu care va realiza pentru categoria aleasă următoarele două clipuri.
3. Cele două clipuri pentru această etapă sunt: primul – un UNBOXING al produselor primite și al doilea este cel pentru calificarea în TOP 4. De această dată se arată toate produsele CUPIO folosite, excepție facând cele cu o proveniență diferită.
5. Clipul trebuie să fie de maxim 8 minute, fiind împărțit în felul următor:
• prima parte: 1-2 minute într-un cadru mai special să fie explicată povestea de la care a pornit inspirația pentru tema nouă impusă. Povestea trebuie să fie suficient de emoționantă astfel încât ea va conta în proporție de 50% pentru TOP5,
• a doua parte: să se arate rezultatul spectaculos al lucrărilor
• a treia parte: 10-20 sec. cadre cu produsele CUPIO folosite,
• a patra parte: realizarea lucrărilor, pas cu pas.
6. Clipul trebuie să fie în limba română.
7. La această parte a concursului intervine o temă care trebuie în proporție de 100% respectată.
8. Perioada pentru aceasta etapă este: 27.06-16.07.2018.
9. După înscriere trebuie încărcate poze pe instagram și/sau facebook cu hashtagurile #CupioBeautyVlogging , #Cupio și #TOP8 .
10. Ambele clipuri se încarcă pe Youtube pe modul PUBLIC, însă linkul celui pentru participarea în etapa următoare trebuie să fie trimis la aceeași adresă de mail, cu următoarele specificații:
– în subiectul mailuluil să fie scris: TOP 10 + CATEGORIA ALEASĂ,
– în mail: Numele complet, adresa (România), numărul de telefon, link-ul ambelor clipuri.
11. Tema este anunțată pe data de 10.07.2018!

ETAPA A PATRA:
1, Afișarea rezultatealor TOP 6, ceea ce înseamnă TOP 3 MACHIAJ și TOP 3 UNGHII, aceste rezultate fiind alese de jurați.
2. În luna IULIE TOP 6 – 18-21 iulie – Merge în BootCamp!
3. Detaliile despre BOOTCAMP vor fi dezvăluite la momentul potrivit. Cazarea, mesele si transportul in BootCamp este suportat de către organizator.
4. Cei 6 finaliști vor realiza în perioada iulie 2018 un clip pentru categoria în care participa de maxim 4 minute în care să respecte o temă impusă. Clipul trebuie să fie împărțit astfel:
– prima parte: rezultatul lucrărilor
– a doua parte: prezentarea produselor CUPIO
– a treia parte: realizarea lucrărilor, pas cu pas.
5. Linkul trebuie trimis la adresa de mail beauty.vlogging@cupio.ro, cu următoarele specificații:
– în subiectul mailului TOP 6 + CATEGORIA și în masaj numele complet.
6. Concursul continua cu regului noi în BOOTCAMP.

10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/cupio.ro/ sau la e-mail beauty.vlogging@cupio.ro

Ți-a plăcut articolul? Nu-l păstra doar pentru tine #SharingIsCaring

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

VEZI ARTICOLE SI DIN